Strona główna > Wystawa > Treści
Automatyczne spawanie bezpiecznej eksploatacji wymaga
Feb 22, 2016

Spawania wypadek: 1, wybuchu; 2, ogień; 3, porażenia prądem elektrycznym; 4 5, ostrego zatrucia, palenie gorące; 6, upadkiem z wysokości; 7, obiekt do zwalczania; 8, utonięcia podwodne operacje spawania; 9, zadławienia podczas pracy z przeciwka.

Bezpieczeństwo operacji należy zauważyć: 1, sprzęt i aparatura do bezpiecznej eksploatacji wymaga 2, wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy strony i pracy środowiska; 3, wymagania bezpieczeństwa witryny; 4, bezpiecznej eksploatacji różnych wymagań spawania; 5, do obiektów różnych wymagań spawania dla bezpiecznego działania.